Loading...
02-582-8273

Cookie Consent

คุกกี้(Cookie) คือ ?

คุกกี้เป็นชื่อเรียก รูปแบบคำสั่ง(Script)หรือคุกกี้มักจะเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก โดยให้แท็ก ID ที่จัดเก็บไว้ใน ไดเร็กทอรี เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยข้อมูลโปรแกรม เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ รูปแบบคำสั่งหรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กนี้จะฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์วัตถุประสงค์ ประเภทของคุกกี้ คุกกี้มีอยู่บนเว็บไซต์มีจำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น คุกกี้ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร หรือ คุกกี้สำหรับทําการตลาดและโฆษณา (Advertising Cookies)คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาคุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เว็บไซต์ต่างๆอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ คุกกี้สำหรับเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์การใช้งาน (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เป็นต้น

สามารถแบ่งตามการคงอยู่ของคุกกี้ได้ 2 รูปแบบคือ

1. คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) มีเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าภายในเว็บไซต์จะไม่ถูกถามถึงข้อมูลเดียวกันกับที่ให้ไว้กับเว็บไซต์นี้คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบราวเซอร์

2. คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันกับเทคโนโลยีคุกกี้ คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

วิธีล้างหรือนำคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ด้วยตัวคุณเอง https://allaboutcookies.org/how-to-clear-cookies

Cookie Consent คือ การให้ข้อมูลรายละเอียดการชี้แจงข้อมูล หรือคำอธิบายจากเจ้าของเว็บไซต์ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอต่าง ๆ ของคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรนั้น โดยCookie Consent มีระบบทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเว็บไซต์นี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และผู้ใช้เว็บไซต์ถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์กับเจ้าของเว็บไซต์ โดยการไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอม ไม่มีผลต่อประสิทธิ์ภาพการใช้งานเว็บไซต์หรือประโยชน์อันควรจะได้รับของผู้ใช้เว็บไซต์พึ่งได้ หรือกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

คำถามเกี่ยวกับระบบ Cookie Consent ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Sense Info Tech Co.,ltd